Nieuws

Fusie imec en iMinds bezegeld

De Raden van Bestuur van imec en iMinds (beiden lid van Gent BC) hebben gisteren de goedkeuring gegeven voor de intentie tot fusie van de twee Vlaamse onderzoekscentra. De krachtenbundeling van deze twee toppers zal resulteren in een hightech onderzoekscentrum van wereldklasse voor de digitale economie. Het nieuwe onderzoekscentrum zal de technologie- en systeemexpertise van meer dan 2.500 imec-onderzoekers uit een 70-tal landen combineren met de digitale knowhow van een duizendtal iMinds-onderzoekers, bestaande uit een 50-tal nationaliteiten.

Imec is al jaren een wereldspeler op het vlak van nano-elektronica en de toepassing ervan in slimme systemen voor internet of things, internet of health, en internet of power. Het heeft een uitgebreid partnernetwerk wereldwijd en een solide spin-off basis. Het in Gent gevestigde iMinds is onder meer actief in onderzoeksdomeinen zoals het internet of things, digitale privacy en beveiliging, en het omzetten van ruwe data in kennis.  Het heeft een uitstekende reputatie opgebouwd op software-vlak, en haar ondernemerschapswerking behoort tot de absolute top. Met de opkomst van het internet of things en het internet of everything & everyone, groeit de nood aan totaaloplossingen die hardware en software combineren. Alleen de interactie tussen beide werelden kunnen optimale innovatieve producten ontwikkeld worden voor de digitale economie van morgen. De opportuniteiten zijn enorm: duurzame gezondheidszorg, en duurzaam werken en leven zoals smart cities, smart manufacturing, smart finances, smart mobility, smart grid, kortom: smart everything. Met meer dan 3500 toponderzoekers uit meer dan 70 landen en een ecosysteem van Vlaamse bedrijven en starters zal deze fusie voor aanzienlijke economische en maatschappelijke impact zorgen. Samen kunnen iMec en iMinds Vlaanderen een stevige en nodige impuls geven die het nodig heeft om zijn competitiviteit te verhogen, en een niet te negeren internationale positie. De ambitie bestaat erin om tegen eind 2016 als één organisatie te opereren.

het volledige persbericht kunt u op de website van iMinds (Nederlands) en IMEC (Engels) lezen.

Share
| Reageren uitgeschakeld

“Level Up”

Er is een mooi aanbod van lokale scale-ups in het Gentse en het is de overtuiging van Gent BC dat we onszelf beter kunnen verkopen. Daarom organiseert Gent BC “Level Up!” een scale-up event waarbij we een aantal kwalitatieve binnen- en buitenlandse VC’s en andere finance spelers naar Gent halen om met het ecosysteem van onze start-ups kennis te maken. De format is 1 dag, we beginnen met een paar lokale succesverhalen, gevolgd door een hoofdmoot van next generation bedrijven die al series A funding én sterk scale-up-potentieel hebben. Niet louter om direct geld op te halen maar om de relatie op te bouwen en af te tasten wie interessante follow-up investeerders zouden kunnen zijn en zo onze mooiste scale-ups hopelijk een duwtje te geven. Het wordt een selecte kwaliteitsvolle groep zowel aan VC als ondernemerskant. De datum ligt vast op vrijdag 3 juni 2016 en vindt plaats in de mooiste ruimtes van MeetDistrict in de Ghelamco-arena. Gent BC laat zich adviseren door zijn netwerk van experten. Samen met hen verfijnen we het concept, en zorgen we voor paar extra triggers om relevante spelers naar Gent te krijgen binnen de juiste setting/vereisten. Details rond het programma volgen. Neem gerust contact op om op de hoogte te blijven van “Level Up!”.

 

Share
| Reageren uitgeschakeld

Complementaire partners VIB en ILVO slaan handen in elkaar

Op 15 januari 2016 ondertekenden het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) een strategische samenwerkingsovereenkomst. Deze unieke alliantie brengt twee partners met een complementaire expertise samen. Zo wordt een enorme brug geslagen tussen het onderzoekslaboratorium en het veld: VIB staat in voor essentieel basisonderzoek,  ILVO zet die resultaten meteen om in tastbaar toegepast onderzoek en veldwerk. Deze mooie krachtenbundeling zetten wetenschappelijke ontdekkingen sneller om naar praktische meerwaarde voor landbouwers, de samenleving en het milieu. Tegen 2050 moeten naar schatting 9,2 à 10 miljard monden gevoed worden, in omstandigheden die steeds onzekerder zijn door de oprukkende klimaatverandering. Om de productie van duurzame en gezonde voeding mogelijk te maken, zonder daarbij de balans tussen landbouw en natuur uit het oog te verliezen, is onderzoek naar betere landbouwgewassen en -bodems onontbeerlijk. Dit soort samenwerkingen maakt mens en maatschappij weerbaarder voor deze uitdagingen. Meer info vindt u hier.

Share
| Reageren uitgeschakeld

Kleur bekennen

Gent heeft een mooie reputatie verworven als toonaangevende kennisregio in Vlaanderen mede dankzij de universiteit, de talrijke onderzoekscentra en innovatieve bedrijven en het ondersteunende beleid van het stadsbestuur. Bovendien zorgt de sterke creatieve sector voor een kruisbestuiving tussen cultuur en economie die een vrij uniek ecosysteem creëert. Gent BC en zijn leden zijn er van overtuigd dat er potentieel nog veel meer te realiseren is met de bestaande kennis en economische middelen. Essentieel blijft de vraag van wat ons Gents “innovatief” ecosysteem het meest mist. Is het een sterker op kennisvalorisatie gericht beleid, een focus op stadsmarketing rond onze grote innovatietroeven of clusters, een assertief acquisitiebeleid specifiek voor tech-gedreven bedrijven, een katalysator voor sector overschrijdende samenwerkingen, tastbare “smart city” proefprojecten met veel exposure? Allemaal interessante en noodzakelijke pistes, maar waar willen onze partners en andere actoren in de regio daadwerkelijk hun schouders onderzetten? En welke rol is daarvoor weggelegd voor Gent BC? Kortom een uitdaging voor alle betrokkenen.
Voor de onafhankelijkheid van deze oefening werkt het team van Gent BC samen met extern deskundige Wim De Waele (voormalig ceo iMinds, CEO Eggslore, e.a.), die naast zijn expertise en idealisme ook lokaal sterk verankerd is. Samen met Wim De Waele zien we de komende weken tientallen relevante actoren en decisionmakers om bovenstaande klemtonen voor te leggen, en meteen ook te polsen binnen deze pistes hoe we ons concreet kunnen engageren en organiseren. We merken tot dusver dat zowel het draagvlak, de betrokkenheid en de sense of urge bijzonder groot is. Dat betekent dat we na deze eerste consultaties, we met iedereen, in consensus voluit voor slagvaardige oplossingen kunnen gaan, dus voor een gedragen verdere activering van het innovatief potentieel. We zijn er van overtuigd dat er geen nood is aan zwaardere structuren of een top-down aansturing van de verschillende actoren die reeds succesvol zijn (vb. de biotech-cluster rond het VIB, de bloeiende software startup-scene, het Havenbeleid, de uitstraling van UGent in bepaalde domeinen, de creatieve sector…). We zijn er evenwel van overtuigd dat we met dit initiatief de bestaande ruimte voor verbetering en versterking collectief kunnen invullen.

Share
| Reageren uitgeschakeld