HoGent is partner in Europees project dat partnerships tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en studenten promoot

Hogeschool-Gent-LogoHet Europese proefproject ‘European University Enterprise Network’ (EUEN) werd opgericht om links tussen ondernemende onderwijsinstellingen en bedrijven te promoten en te verstevigen. Het project zal minimaal 200 studenten en 50 bedrijven met elkaar laten samenwerken. De HoGent wil als partner in dit project strategische samenwerkingen aangaan met bedrijven en deze verzilveren via de inzet van studenten uit verschillende disciplines.

Het EUEN-proefproject steunt de opbouw van zogenaamde kennisallianties. Dat zijn gestructureerde partnerschappen die bedrijven en academici (studenten, docenten en staf) samenbrengen om samen de innovatieve capaciteit van Europa te versterken.

Via het EUEN-project financiert Europa onderwijsinstellingen die een sterke binding hebben met het werkveld. Binnen Europa wordt de uitbouw van zogenaamde ‘entrepreneurial universities’, kennisinstellingen die ondernemerschap promoten en faciliteren, sterk aangemoedigd. Binnen de HoGent werd daartoe het Centrum voor Ondernemen opgericht, dat een brug wil slaan tussen de HoGent en (kandidaat-)ondernemers.

Bron: communicatiedienst Hogeschool Gent

Share

Reacties zijn gesloten.