Innovatienota Gentse Regio

 

Wat?

Gent BC ontwikkelt een memorandum over innovatie voor de Gentse regio. De tekst geeft het verzameld inzicht weer over hoe wij met zijn allen onze economie en welvaart voor de toekomst willen verzekeren met een lokaal sterk innovatiebeleid.

Waarom de innovatienota?

De stad heeft een bestuursakkoord en vermeldt daarin speerpunten waarop ze wil inzetten. Zo is de verdere uitbouw van de economie vanuit ICT, biotech en materiaaltechnologie cruciaal. Verder wil Gent ook bijzondere aandacht geven aan de maatschappelijke uitdagingen zoals energie en stedelijke grondstoffenrecuperatie, beide duurzaamheidsthema’s.

Maar hoe kijken de lokale spelers aan tegen het verder aanwenden van innovatie in onze Gentse regio? Waar kan innovatie het ondernemerschap stimuleren? Hoe kunnen onze kennisinstellingen rond onze stad ons innovatiepotentieel laten groeien?

Rol Gent BC

  • Samenbrengen van zijn leden
  • Betrekken van andere belangrijke spelers
  • Opmaak nota

⇐ Terug naar de projecten