Innovatiestudie i.s.m. Wim De Waele

 

Wat & waarom?

licht - innovatiestudie.jpg

Gent heeft een mooie reputatie verworven als toonaangevende kennisregio in Vlaanderen mede dankzij de universiteit, de talrijke onderzoekscentra en innovatieve bedrijven en het ondersteunende beleid van het stadsbestuur. Bovendien zorgt de sterke creatieve sector voor een kruisbestuiving tussen cultuur en economie die een vrij uniek ecosysteem creëert. Gent BC en zijn leden zijn er van overtuigd dat er potentieel nog veel meer te realiseren is met de bestaande kennis en economische middelen. Essentieel blijft de vraag van wat ons Gents “innovatief” ecosysteem het meest mist. Is het een sterker op kennisvalorisatie gericht beleid, een focus op stadsmarketing rond onze grote innovatietroeven of clusters, een assertief acquisitiebeleid specifiek voor tech-gedreven bedrijven, een katalysator voor sector overschrijdende samenwerkingen, tastbare “smart city” proefprojecten met veel exposure? Allemaal interessante en noodzakelijke pistes, maar waar willen onze partners en andere actoren in de regio daadwerkelijk hun schouders onderzetten? En welke rol is daarvoor weggelegd voor Gent BC? Kortom een uitdaging voor alle betrokkenen.

 

Voor de onafhankelijkheid van deze oefening werkt het team van Gent BC samen met extern deskundige Wim De Waele (voormalig ceo iMinds, CEO Eggslore, e.a.), die naast zijn expertise en idealisme ook lokaal sterk verankerd is. Samen met Wim De Waele zien we de komende weken tientallen relevante actoren en decisionmakers om bovenstaande klemtonen voor te leggen, en meteen ook te polsen binnen deze pistes hoe we ons concreet kunnen engageren en organiseren. We merken tot dusver dat zowel het draagvlak, de betrokkenheid en de sense of urge bijzonder groot is. Dat betekent dat we na deze eerste consultaties, we met iedereen, in consensus voluit voor slagvaardige oplossingen kunnen gaan, dus voor een gedragen verdere activering van het innovatief potentieel. We zijn er van overtuigd dat er geen nood is aan zwaardere structuren of een top-down aansturing van de verschillende actoren die reeds succesvol zijn (vb. de biotech-cluster rond het VIB, de bloeiende software startup-scene, het Havenbeleid, de uitstraling van UGent in bepaalde domeinen, de creatieve sector…). We zijn er evenwel van overtuigd dat we met dit initiatief de bestaande ruimte voor verbetering en versterking collectief kunnen invullen.

Rol Gent BC

  • afspraken vastleggen
  • aanwezig tijdens interview 
  • samenvatting gesprekken 
  • aanvullende analyse

⇐ Terug naar de projecten