Missie

Gent BC is een instrument, opgericht door de lokale kennisinstellingen, de Stad Gent en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen. In samenwerking met de industrie en ondernemers probeert Gent BC om het innovatief vermogen van de kennisregio Gent en de omliggende regio te versterken.

Visie

Gent BC realiseert zijn missie in de Gentse regio door te steunen op de creativiteit van ondernemingen en de passie van de instellingen om nieuwe kennis te genereren. De kennisinstellingen hebben de opdracht om deze kennis te ontwikkelen en te valoriseren ten voordele van de maatschappij, en dit in overleg met de ondernemingswereld. Gent BC is een neutraal platform voor alle betrokkenen, een katalysator voor instituut- en discipline-overschrijdende samenwerking en een organisatie die innovatief ondernemerschap ondersteunt.