Back to All Events

REScoop.EU: Hernieuwbare energie: een kans voor lokale actoren!

Tijdens de conferentie zullen de belangrijkste aspecten van hernieuwbare energie aan bod komen: het maatschappelijk kader, de technologische evoluties,  uitdagingen op het vlak van ruimtelijke planning, milieuaspecten, enz. Tijdens de voormiddag organiseren we een plenaire sessie en laten we verschillende experten aan het woord. Tijdens de namiddag kiezen we voor interactieve workshops.

meer info