Back to All Events

Innovatiecentrum: Webinar | Financiële gunstmaatregelen voor innovatieve bedrijven.

Jouw onderneming zet in op innovatie? Wist je dan ook dat er vanuit de overheid extra maatregelen zijn waar je van kan genieten? Ook al is je project niet via hen gesubsidieerd.
In dit webinar wordt specifiek ingegaan op maatregelen die van toepassing zijn op innovatieve bedrijven: de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor O&O projecten, maatregelingen voor Young Innovative Companies, KMO-portefeuille, groeisubsidie, octrooi- en aanwervingsmaatregelen.

Doelgroep:

Alle bedrijven met innovatieprojecten en/of -plannen.

Klik hier voor meer informatie