Back to All Events

Infosessie Innovatieve Overheidsopdrachten

Het aankopen van innovatie biedt de overheid nieuwe mogelijkheden om zijn werking te moderniseren en om antwoorden te bieden op de vele problemen en maatschappelijke uitdagingen waarmee ze geconfronteerd wordt.

Eind oktober 2016 gaf de Vlaamse Regering zijn goedkeuring aan het plan van aanpak voor het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO). De ambitie van het programma is om de publieke sector in Vlaanderente overtuigen om via het instrument van overheidsopdrachten en het aankopen van onderzoek en ontwikkeling maatschappelijk relevante innovaties te realiseren.

Klik hier voor meer info