Rapport CO2-valorisatie

 

Wat?

 

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Oost-Vlaanderen is partner in het Interreg-project: ‘CO2 en CH4 als dragers voor regionale ontwikkeling, van probleem naar kans’.  Dit Interreg-project wil o.a. de CO2 die vrijkomt bij industriële processen koppelen aan mogelijke projecten of industriële activiteiten die deze CO2 kunnen gebruiken.

Waarom?

Het doel van dit rapport, dit deelproject, is om als beleidsverantwoordelijken (POM) een inzicht te verwerven in mogelijke opportuniteiten inzake CO2-valorisatie voor verdere economische regio-ontwikkeling.

Om die opportuniteiten te detecteren moet dit project een overzicht opleveren van de nieuwe technologieën voor CO2-valorisatie die ontwikkeld worden aan de Universiteit Gent en aansluitende kennisinstellingen. Daarbij moet worden nagaan wat het potentieel van deze technologieën is om nieuwe innovatieve industriële activiteiten in Oost-Vlaanderen te ontwikkelen.

Rol Gent BC

  • Onderzoek bij de kennisinstellingen en de industrie
  • Opmaak rapport
  • Originele ontsluiting voorzien (video, online…)

⇐ Terug naar de projecten